избори април 2023

Районна избирателна комисия – Русе гласува за отхвърляне на решение за поправка на техническа грешка в свое решение относно назначаване на секционни избирателни комисии в Община Ветово

Предложено е решение за поправка на фактическа грешка в решение № 39-НС от 02.03.2023 г на РИК-Русе за назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Ветово при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г. Проектът на решение е предложен поради допусната очевидна техническа грешка в мотивите на решението, като вместо чл. 91 ал.12 ИК е написано „чл.91. т.12“.

В основанието е вписан правилния текст.

Проектът беше подложен на гласуване. „За“ гласуваха 8 /осем/ члена на РИК-Русе – Милена Хинкова, Звезделина Рафаилова, Елиз Халил, Иван Дойнов, Гюнайдън Кязимов, Ивайло Пенчев,  Корнелия Добрева, Стефан Бонев/, а 5 /пет/ члена гласуваха „Против“ – Миглена Ангелова,  Лиляна Владимирова, Антоанета Йонкова, Николай Братованов, Борислав Жечев.

Предвид изложеното, поради непостигане на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на РИК-Русе и на основание чл. 70, ал. 4, изр. 2 на ИК, Районна избирателна комисия-Русе прие решение за отхвърляне на решение за поправка на техническа грешка в Решение № 39-НС от 02 март 2023 г. на РИК-Русе относно назначаване на секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Ветово при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Решението на Районна избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Сподели: