Районният съд в Русе върна в ПГДВА Димитър Райнов

Със Заповед №515/12.07.2018 г. на директора на ПГДВА Йосиф Вондрак – Русе е прекратено трудовото правоотношение на Димитър Райнов на основание чл.328, ал.2 от КТ. Той счита, че прекратяването на трудовия му договор е незаконно, тъй като не били налице предпоставките трудовото му правоотношение да бъде прекратено на посоченото основание. Иска от съда да постанови решение, с което да отмени заповедта като незаконосъобразна; да бъде възстановен на предишната си работа преди уволнението; както и да му бъде присъдено обезщетение по чл.225 от КТ в размер на 4151,01 лв., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

ПГДВА Йосиф Вондрак -Русе призна основателността на претенциите.

Така Районният съд в Русе отмени Заповед №515/12.07.2018 г. на Директора на ПГДВА Йосиф Вондрак, с която е уволнен на основание чл.328, ал.2 от КТ Д.Б.Р., като незаконосъобразна.

Д.Б.Р. е възстановен на заеманата от него преди уволнението длъжност – “Заместник-директор – административно стопанска дейност” в ПГДВА. Гимназията трябва да заплати на Д.Б.Р. 4151,01 лв., представляващи обезщетение по чл.225 от КТ, както и сумата от 840 лв.- разноски за производството.

Сподели:

Още новини от деня