Мирослав Дамянов РУ на МВР - Две могили

Районното управление на МВР в Две могили представи подробен отчет за своята работа през 2020 година

Сподели: