Районно мюфтийство Русе отбеляза нощта „Мевлид“

На 20.11.2018 г. Районно мюфтийство – Русе с тържествена програма и молитви отбеляза нощта „Мевлид“ – раждането на Пратеника Мухаммед (с.а.с.)

Сред официалните гости на мероприятието бяха мюфтията на гр. Истанбул проф. Д-р Хасан Кямил Йълмаз, заместникът му Вейсел Ъшълдар, директорът на Духовно училище гр. Русе Тунджай Шериф и мюсюлмани от областта.

Мероприятието започна с четене на айети от Свещения Коран от Вейсел Ъшълдар, след което районният мюфтия Юджел Хюсню поздрави присъстващите с добре дошли.

Мюфтията на гр. Истанбул проф. д-р Хасан Кямил Йълмаз изнесе лекция относно живота и мисията на Пратеника Мухаммед (с.а.с.).

В програмата участваха и учениците от Духовно училище гр. Русе с рецитал от религиозни песни и стихотворения, свързани с живота и делата на пратеника.

В заключителната част на програмата бе отправена дуа (молитва) за здраве и благоденствие от страна на госта проф. д-р Хасан К. Йълмаз.

Сподели: