Районно мюфтийство - Русе откри курс за коран за деца на възраст от 4 до 6 години

Районно мюфтийство – Русе откри курс за коран за деца на възраст от 4 до 6 години

Днес в гр. Русе към Районно Мюфтийство Русе бе открит кът за деца от 4-6 годишна възраст, както и курс за коран за деца. Мероприятието уважиха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, гости от Турция, директорът на Духовното училище в Русе и областният председател на ДПС Русе Дауд Ибрям.

Сподели: