Районно мюфтийство – Русе проведе работна среща с имами от региона

Районно мюфтийство – Русе проведе работна среща с имами от региона

На 27.11.2018 в джамията „Хаджи Мехмед” в град Русе се проведе работна среща с имамите от местното районно мюфтийство.

Събранието започна с четене на айети от Коран-и Керим от Ибазер Ибазеров, имам на гр. Русе. Заседанието продължи с кратка лекция от Илхан Хасан, имам на гр. Ветово – „Един айет – един хадис“

След това Районният мюфтия продължи със следния дневен ред:

На първо място в дневния ред на работната среща беше предстоящата кампания „Седмица на сираците“ , за която бяха раздадени плакати, картички, касички и магнитчета на всички присъстващи имами.

На второ място се обсъди подготовката за абонаментната кампания за списание „Мюсюлмани“ за 2019 година, отчет за дейността на мюсюлманските настоятелства също и проект-бюджет за 2019 година. На имамите бяха раздадени мюсюлманските календари за 2019 г., както всяка година те се раздават по съответните населени места.

Обсъдена беше и организацията и подготовката на зимни беседи/сохбет в джамиите и месджидите във русенско.

Накрая събранието беше закрито с дуа за здраве и берекет, отправена от (гост имам) Абдуллах Дурсун.

Сподели: