РАС върна в Беленския съд за ново разглеждане дело след жалба на кмета на Община Борово

Административен съд – Русе отмени разпореждане №112 от 26.04.2013г. по н.а.х.д. № 136/2013г. по описа на Беленски районен съд. Съдът върна делото на Районен съд гр. Бяла за продължаване на съдопроизводствените действия. Това стана след частна жалба от Г.Л.Г. против разпореждане №112 от 26.04.2013г. по н. а. х. д. № 136/2013г. по описа на Беленски районен съд. С разпореждането районният съд е приел, че подадената срещу атакуваното пред него наказателно постановление жалба е просрочена и прекр…

Код на новината : *119877.html

    

Сподели: