Писанец-гора

РДГ – Русе: Щетите от насекомни вредители по широколистни видове са в рамките на 25% слабо засегнати територии, като нападнатите площи са 4019 дка.

Съгласно предоставени от Регионалната дирекция по горите – Русе годишни данни за горите по параметри са следните. През 2023 г. щетите от насекомни вредители по иглолистните видове възлизат на 81.00 дка, от тях силно засегнати са над 61% – 81 дка (типограф). Резултатите по параметър болести по иглолистните видове са следните:

слабо засегнати до 25% са нападнати площи в размер на 6570.69 дка;
средно засегнати от 26% до 60% са нападнати площи в размер на 560.70 дка;
силно засегнати над 61% са нападнати площи в размер на 35.00 дка.

Щетите от насекомни вредители по широколистни видове са в рамките на 25% слабо засегнати територии, като нападнатите площи са 4019 дка.

Болестите по широколистните видове са по следните параметри:

слабо засегнати до 25%, възлизащи на 580 дка;
средно засегнати от 26% до 60%, възлизащи на 1351 дка;
силно засегнати над 61%, възлизащи на 2088 дка.

Нанесените щети по параметър слабо засегнати до 25% от насекомни вредители по тополите, върбите и елшите са в размер на 210 дка. Нанесените повреди от дивеч, гризачи, птици и домашни животни по параметър слабо засегнати до 25%, възлизат на 87.10 дка, а по параметър силно засегнати над 61%-20.40 дка. Повредите от ветроломи по иглолистните видове възлизат на 51 дка. Ветроломи по широколистните дървета са: слабо засегнати до 25% са територии с площ 292 дка; средно засегнати от 26% до 60% са територии с площ 201 дка.

Сподели: