РДСП – Русе предоставя ееднократни целеви помощи за покриване част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. за 1389 деца в Русенска област

В края на месец септември 2013 г. в Дирекциите „Социално подпомагане” в областта приключи приема на молби-декларации за отпускане на еднократни целеви помощи за ученици за покриване част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. като размерът на еднократната целева помощ за първокласници е 250 лв. Приетите молби-декларации в областта са 1374, като от тях са одобрени 1368 за 1389 деца и има издадени 6 заповеди за отказ за Oбщина Русе. Това съобщи по време на пресконференция дне…

Source: *119555.html

    

Сподели: