Димитър Павлов - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе

РД ПБЗН – Русе с практически препоръки за предпазване от пожари

Време за прочитане: 4 мин.

ППредстоящите Коледни и Новогодишни празници носят със себе си много хубаво настроение за всеки един от нас. Освен всички невероятни емоции, които ни носят тези светли празнични дни, не трябва да се подценява спазването на правила за недопускане на пожари, които биха помрачили празничното ни настроение.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе напомнят някои основни правила, за да не бъдат допускани пожари.

При устройването на елхите е необходимо: Да се вземат специални мерки за пожарна безопасност, когато имате живо коледно дърво у дома. Отнема по-малко от 30 секунди на пламъците от сухо дърво да погълнат цялото помещение. За да сведете до минимум риска, купете дърво, което е по-скоро отсечено или живо дърво посадено в подходящ съд. Съхранявайте дървото далеч от източници на топлина, като камина или радиатор. Топлината изсушава допълнително дървото, което го прави по-лесно запалимо, дори и от една искра. Имайте предвид, че най-добрият начин да се справите с огъня от коледно дърво е чрез използването на пожарогасител. За по-голяма безопасност на пазара вече се предлагат изкуствени елхи от по-трудно запалими или дори негорими материали.

Спазвайте следните правила:

Дръжте елхата далеч от източници на топлина, камини и отоплителни уреди;

• Елхата трябва да бъде поставена на добре укрепена основа (стойка), където няма как да бъде съборена от деца или домашни любимци;

• Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали;

• Памукът, хартиените украси и гирляндите, изработени от изкуствени материали по елхите са леснозапалими;

• Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места.

При поставяне на украса от декоративни светлини: Те също могат да бъдат опасни и за това никога не бива да ги оставяте включени, когато излизате от дома си или лягате да спите. Проверете добре дали лампичките не са в опасна близост до нещо много лесно запалимо. Много важно е да се съобразите и с натоварването на контактите. С изключително внимание се отнесете до декоративните светлини, които поставяте на открито. Замислете се, че те лесно могат да се повредят от климатичните условия и да станат опасни ако нямат необходимата защита.

Спазвайте следните правила:

• Огледайте кабелите на лампичките и изхвърлете всички, които ви изглеждат с протрита или напукана изолация или счупени щепсели;

• Декоративните светлини в помещенията не бива да се оставят включени без надзор;

• Когато нареждате лампичките, избягвайте използването на пирони или скоби, които могат да наранят окабеляването и да увеличат риска от пожар;

• Използваните ел. гирлянди и лампички не трябва да са самоделно направени. Препоръчваме ползването на LED осветление, тъй като има много по-ниска консумация на електрическа енергия и е с по-малък риск от пожар;

• Спазвайте указанията на производителя и инструкциите за безопасност.

Игрите на децата: Понякога игрите на децата също могат да бъдат опасни. Те обичат да се забавляват и да играят с непознати и дори забранени неща. Те проявят голямо желание да запалят сами свещите, но им обяснете, че това е наистина опасно и е работа само на възрастните. Пазете кибритите и запалките далеч от достъпа на децата.

Спазвайте следните правила:

• Необходимо е да се разясни на децата опасността от детската игра с огън;

• Оставянето на деца без надзор сами в жилищата, а още повече заключени е изключително опасно;

• Не допускайте деца да употребяват пиратки, римски свещи, ракети и други пиротехнически изделия в затворени помещения;

• Фойерверки, бенгалски огън и други пиротехнически средства да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване само на открити и на безопасни места;

• Складираните горими вещи и леснозапалими течности на тераси крият опасност за възникване на пожари от попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари и други небрежни действия.

Комини: Всеки път преди да започне отоплителни сезон трябва коминът да бъде добре почистен от натрупани сажди. Добре е коминът да бъде инспектиран (проверен) за технически и строителни неизправности по него, като пукнатини, разрушени или липсващи тухли в резултат на атмосферните въздействия, наличие на вградени дървени греди от конструкцията на сградата. Саждите, които се отлагат и в последствия втвърдяват в комините по време на експлоатацията, представляват сериозна опасност от пожар, и трябва да бъдат навреме отстранени. В резултат на високата работна температура в комина и склонността на саждите към самозапалване, могат да доведат до пожар, при който се разрушават коминните тела, а горенето да се разпространи по близко стоящите дървени конструкции и други горими материали. Тези пожари, често късно открити, нанасят невъзстановими щети на сградите и водят до тяхното пълно опожаряване. Освен това винаги трябва да подхождате с внимание, когато я палите и ползвате отопление с твърдо гориво. Никога не оставяйте горяща камина, когато възнамерявате да излезе от дома си! Не ползвайте пластмаса или друго неподходящо гориво. Тези материали, освен че отделят вредни газове и замърсяват въздуха, те отлагат повече сажди и запушват много по-бързо комина. При почистване на отоплителния уред на твърдо гориво, съхранявайте неизгасналата жаравата в затворен метален съд, далече от горими материали, най-добре на открита тераса, и я оставете да се охлади в продължение на 24 часа преди да я изхвърлите в контейнера за отпадъци. Не забравяйте, че повечето отпадъци са горими и попадналата в тях неизгасена жарава води до пожар. Пожарите, дори в метални контейнери, застрашават най-често близко паркираните транспортни средства и силно замърсяват въздуха.

Спазвайте и следните правилата за недопускане на пожари.

1. Необходимо е да се обърне внимание на изправността и правилната експлоатация на отоплителните и нагревателни уреди.

2. Необходимо е евакуационните пътища да се поддържат свободни за преминаване, а изходите да са отключени.

3. По време на приготовленията за празничните трапези домакините не трябва да забравят да изключват нагревателните уреди след приготвяне на храната. 

4. Не претоварвайте електрическата инсталация!

5. Упражнявайте постоянен родителски контрол при паленето на бенгалски огън и свещи.

6. Много от пиротехническите средства – бомбички, пиратки, фойерверки, сигнални ракети и други подобни, са пожароопасни. Те са предназначени за използване на открито! Не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др. а също така и до нараняване на хора. На големите деца разяснете опасностите от пиратки и други пиротехнически изделия! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия!

7. При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места (свещници), а изгарянето им в специално приготвените за това съдове (кофи с вода и сандъци с пясък).

8.Не забравяйте, че при пожар телефонът  за спешни повиквания  е 112.

Може всичко изброено по-горе да ви се струва ненужно, но всъщност е от съществено значение за предотвратяване на пожари.  Осигурете безопасност за Вас и Вашето семейство, за да си осигурите хубави Коледни и Новогодишни празници.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !

РДПБЗН – Русе

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня