пожарна булевард българия

РД ПБЗН – Русе ще обнови сградата на бул. „България“ по новия национален план

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РД ПБЗН/ – Русе ще обнови сградата на Втора районна служба, намираща се на бул. „България“ № 300 по новия национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се използва Стълб 2. Зелена България: ресурс от 4 379 млн. лв., за инвестиции в кръгова и нисковъглеродна икономика; биоразнообразие и устойчиво селско стопанство. За реализация са предвидени мащабна Програма за енергийна ефективност, в т.ч. инвестиции в жилищен фонд, публичен сграден фонд и улично осветление. Планира се и създаването на национален фонд за декарбонизация, както и дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на Електроенергийния системен оператор. Инвестиции са заложени и за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000, създаване на дигитално земеделие и подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура.

Вече е проведен разговор с ръководството на Община Русе във връзка с кандидатстването.

Сподели: