Реализацията на няколко социални проекта през втората година от мандата на кмета Пламен Стоилов помага на социалнослабите

През втората година от мандата привлякохме и управлявахме финансов ресурс по проекти на обща стойност над 190 млн. лв. (двукратно надхвърлящ годишния бюджет на Общината!), заяви по време на пресконференция днес във връзка с отчета на управлението си заедно с екипа кметът на Община Русе Пламен Стоилов. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” има проекти на обща приблизителна стойност на този етап 1 638 566,19 лв.
Проектът „Социално предприятие – обществена …

Код на новината : *120075.html

    

Сподели: