хотел опиум русе 8

Реализираният приход от туристически данък за 2023 г. в община Русе е в размер на 111 539 лева

Звено „Туризъм и маркетинг” при ОП „Русе арт“ регулярно събира информация за вид и брой на посетителите в Туристически информационен център – Русе и реализирани нощувки на територията на Община Русе.

Съгласно данните предоставени от отдел „Търговия и наемни отношения и защита на потребителите“, при дирекция „Управление на собствеността“ в Община Русе, към края на месец декември 2023 г. функционират 164 бр. места за настаняване с обща леглова база от над 3 950 легла. Реализираните нощувки през предходната година са 186 108. Регистрираните туристи за 2023 година са 102 633. Реализираният приход от туристически данък за 2023 г. е в размер на 111 539 лева.

Сподели: