Регионален информационен ден по проект „Твоят час“ на 22 октомври в Канев център

Регионалното управление на образованието – Русе организира Регионален информационен ден на 22 октомври от 13 ч. до 17 ч. в комплекс „Канев център“ към РУ „Ангел Кънчев“ по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) “ – фаза 1 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

В програмата са предвидени изяви на групите по проекта от област Русе: песни, танци, стихове и драматизации, изложба на изработени от учениците изделия, творби и презентации. Участниците в събитието ще имат възможност да покажат своите артистични умения в уъркшоп ателиетата.

Сподели: