ElarSCAN_A2_2_2

Регионална библиотека „Любен Каравелов” получи за ползване 2 устройства за цифрова обработка на книжовния фонд

Две сканиращи, свръхвисоко производителни и надеждни устройства за цифрова обработка на книжовния фонд бяха предоставени за двумесечно ползване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД, представител за България на Elar Corporation и CZURTEK.
Според директорката на културната институция Теодора Евтимова, доставката на съвременната техника за цифровизация е втори етап- след конструирането и пускането на новата електронна платформа- от вече започналото технологично преобразяване на библиотеката. Така се преминава и към подготовката на екипа за осъществяване на съвременна, културна дислокация на библиотеката като средище, което е в услуга на променените духовни и социални потребности на читателите. И всичко това ще бъде осъществено именно на базата на съвременните технологии, защото те са вече неотменима част от ежедневието на 21-то столетие.

Скенерът ElarSCAN A2, предоставен на библиотеката, притежава изключително сериозни и технологично неограничени параметри на експлоатация. Сканиращото устройство предлагат комфортен начин на работа, осигурен от модерния и многофункционален софтуер за контрол на скенера и обработка на изображенията, окомплектован е и с удобна везна за поставяне на книги и подвързани оригинали. Само с едно кликване върху екрана може да се увеличава сканираното изображение, като се осигурява на работещия възможност да контролира прецизно и качествено всички процеси и така да вдига нивото/качеството и на сканираните изображения.

С устройството „ElarSCAN A2” до момента в библиотеката в Русе са обработени/ сканирани 38 161 страници, 247 книги от Фонд „Краезнание” и 3 годишника от вестник „Русенска поща” във формат А2. Високата производителност беше постигната за период от 40 работни дни, по 7 часа на ден, с натоварването на двама специалисти.

Другият скенер „CZUR ЕТ16”, библиотеката закупи и до момента обработи 23 672 страници, 391 книги- на т.н. „панорамен принцип” – фотокопия във формат А4 и А3. Към тази статистика прибавяме и прикачените, сканирани файлове на библиотечната платформа – 3403 – общо инсталирани на сайта на библиотеката статии от обработените документи.

Според единодушното мнение на специалистите, използвали техниката, сканиращите устройства имат изключително широко приложение и са в състояние да решат много от съвременните социално-образователни задачи, които стоят пред библиотеката като нов вид духовно и културно средище в съвременния свят. Така например, в читалните скенерите могат да се използват за обособяването на нова, електронна библиотека и специфични дигитални колекции в услуга на различните категории читатели- най-малките посетители, учениците в по-горните класове, учители, студенти, специалисти, научни работници, мениджъри и ръководители. И всички, които се интересуват от специфичните проблеми на ежедневието, както и от възможността да се учим и да се образоваме през целия си живот- една идея на ЕС, за която се работи целенасочено и последователно през последните години в Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Сподели: