Регионална библиотека „Любен Каравелов” загуби верен приятел и съмишленик

Почина една от най-колоритните и обаятелни личности в библиотекарската гилдия, нашата колежка – проф. Елена Георгиева. От 1976 до 2001 година проф. Георгиева работи като методист, библиотекар и научен сътрудник в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.

Тя беше изявен специалист и преподавател в катедра „Библиотекознание и масови комуникации“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където блестеше с обаянието на човек, акумулирал културните традиции на своя роден град Русе. Притежаваше неизчерпаемата енергия на откривател и творец, посветен безпрекословно и всеотдайно на модерната визия за развитие на съвременното библиотечното дело не само у нас, но и в Европа и по света.

Регионална библиотека „Любен Каравелов” загуби верен приятел и съмишленик, широко отворен към народополезни дела и инициативи, свързани с библиотеките, с тяхното ново място в социалните трансформации сред читателската аудитория, предизвикани от нахлуването на технологиите и глобалната информираност на съвременния човек.

Проф. Елена Георгиева вярваше, че българските библиотеки, в това число и нейната любима библиотека в Русе, ще пребъдат във вековете, защото са създадени с много любов и преданост към книжовността от плеяда културни и библиотечни дейци – поборници на българската културна освободеност, на българската идентичност и нейната книжовна всеславянска мисия. Като учен и специалист тя се посвети на сериозна научна и изследователска работа, свързана с история на книгата, библиотекознанието, книгознанието, история на библиотеките, мениджмънт на библиотеките, управление на медиите.

Нашата прекрасна колежка и родолюбка проф. Елена Георгиева ни остави светъл пример за това как да бъдем посветени на своите любими занимания, как да ги обичаме и да им служим, но винаги в името на другите, как да превръщаме делниците в празници на духа и как да бъдем истински българи.

Поклон пред светлата ѝ памет.

От колегите в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

Сподели: