Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира ІХ международна научна конференция „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира ІХ международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира ІХ международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, която ще се проведе на 28 и 29 април 2022 г. в град Русе.

Конференцията има за цел да интерпретира темата за бунта на духа като основна сила по пътя към свободата, като изконно човешко право, условие за активна позиция, предпоставка за творческо развитие, начин за осмисляне на света и пространството, среда за споделяне на знание и добри практики в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.

Конференцията се посвещава на 150 г. от Първото общо събрание на БРЦК и 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев.

Работата на форума се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др.  

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Съорганизатори на научния форум са Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на учените – клон Русе. Конференцията се финансира от Министерството на културата по проект „150 години от Общото събрание на БРЦК в Букурещ“ на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово и Фондация „Васил Левски“, по който библиотеката е партньор.

Заявки за участие се приемат до 10 април 2022 г.

Срок за изпращане на докладите – 20 април 2022 г.

Подробности – в сайта на библиотеката: www.libruse.bg

Сподели: