Регионална-библиотека-Русе-2023

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе обявява конкурс за длъжностите „Организатор на събития в многофункционална зала“ и „Аниматор“ в многофункционална зала

Във връзка с изпълнението на проект „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство“, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе обявява конкурс за длъжностите „Организатор на събития в многофункционална зала“ и „Аниматор“ в многофункционална зала.

Допълнителна информация:

„Организатор на събития в многофункционална зала“

„Аниматор“

Сподели: