Регионално обучение за юристи се състоя в Окръжен съд - Русе

Регионално обучение за юристи се състоя в Окръжен съд – Русе

В Мраморната зала на Русенската съдебна палата на 26. и 27.09.2019 г. беше проведено регионално обучение, организирано от Окръжен съд – Русе в рамките на Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” по Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. Темата, представена от Емилия Василева и Камелия Маринова – съдии от Върховния касационен съд, беше: „Учредяване право на строеж, договори за строителство,  предварителни договори – вещноправни и облигационноправни аспекти“.

Участие в обучението взеха съдии от Окръжен съд – Русе, Административен съд – Русе, Районен съд – Русе, Окръжен съд – Ловеч, адвокати.

Лекторите отговориха подробно и изчерпателно на възникнали в ежедневието на магистратите практически проблеми, за да се постигне единна и безпротиворечива съдебна практика.

Проведената инициатива е част от мерките, насочени за повишаване на професионалната квалификация на магистратите с оглед на последните актуализации в правните норми.

Сподели: