Регионално управление на образованието - Русе е отличено от Института по публична администрация

Регионално управление на образованието – Русе е отличено от Института по публична администрация

На 14 януари 2022 г. от 14.00 ч. на специална церемония в гр. София, Институтът по публична администрация награди участниците в конкурса за добри практики в дейността на администрацията за 2021 г, както и организациите с най-високи резултати в самооценката „Учеща ли е Вашата администрация“. И двете инициативи са традиционни за Института, разпознаваеми и изключително добре приети от администрацията.

Специално отличие заслужи Регионално управление на образованието – Русе, като грамотата бе връчена лично на началника д-р Росица Георгиева. Тя е за постигнати високи резултати, а институцията е една от двете в Русенска област с подобно отличие.

Тук можете да видите рейтинга на учещите администрации за 2021 г. https://www.ipa.government.bg/…/rezultati-ot-iniciativata…

Сподели: