Регистрираната безработица в Русенска област през юни достига 5.1 %

Време за прочитане: 2 мин.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Русе през юни е 5,1%[1]. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление от 0.4% в стойността на показателя. На годишна база също е намален с 3,6 пр. пункта – от 8.7% през юни 2020г. до 5,1% през юни 2021г. Равнището на регистрираната безработица в страната през юни 2021г. е 5,2%.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда от област Русе (Русе, Бяла и Ветово) са били 5249, което е с 853 лица по-малко от май. На годишна база се наблюдава намаление с 3740 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово –22,1% /393/ следват общините Ветово – 21,2% /863 /,  Борово – 21% /326/, Бяла – 12,7 % /614/, Две могили – 12,2% /417/, Сливо поле – 6,3% /214/, Иваново – 4,7% /137/ и най-ниско в Русе – 2,8% /2285/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от русенска област през месеца са се регистрирали нови 604 безработни лица. Освен тях, други 15 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в преработваща промишленост – 23,2%,  следвани от търговията – 11,8%, държавно управление – 6,6%, здравеопазване-5,5%, строителство-4,6%, селско стопанство –4,6%, хотелиерство-4,5%, транспорт -4,1%.

През м.юни броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 733 сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Други 28 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

В реалната икономика са устроени 63% от започналите работа през юни, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,8%, следвани от държавното управление – 17,9%, търговията – 14,3%,транспорта-4,6%, строителството-4,0% и др.

През месец юни са били назначени на субсидирани работни места общо 272 безработни лица от рисковите групи – 112 по програми и мерки за заетост и 160 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1210 лица, като само  през юни са сключени трудови договори с нови 133 безработни лица.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца 4725 заети получиха своите финансови стимули от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури към 30 юни средства на 1539 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 532. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (66%), хотелиерство и ресторантьорство (6,8%), търговията (5,5%), образование (3,9%), държавно управление (2,8%), транспорт (2,6%), финансови и застрахователни дейности (2,3%).

 Най-търсените професии през месецa са: учител, медицинска сестра, рецепционист, готвач, сервитьор, барман, продавач, санитар, социален асистент, заварчик, машинен оператор, шивач, шофьор, машинист, чистач, гладач, общ работник, монтажник и др.

Сподели:

Още новини от деня