В Русе ще бъде отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при работа

Регистрираната безработица в Русенска област вече е под 5%

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе продължи да се понижава и през август достигна нова рекордно ниска стойност от 4,9 %. Снижението спрямо предходния месец е с 0,1 п.п., а спадът на годишна база е с 2,9 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през август 2021г. е също 4,9%.

Регистрираните  безработни от област Русе (Русе, Бяла и Ветово) през месеца са били 5010, което е със 115 лица по-малко от юли. На годишна база се наблюдава намаление с 2966 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово –20,7% /368/ следват общините Ветово – 20,3% /825 /,  Борово – 19,7% /306/, Бяла – 12,4 % /599/, Две могили – 11,9% /405/, Сливо поле – 6,2% /211/, Иваново – 4,5% /129/ и най-ниско в Русе – 2,7% /2167/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от Pусенска област през месеца са се регистрирали нови 565 безработни лица. Освен тях, други 16 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м. август броят на започналите работа регистрирани безработни е 451, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 29,7%, следвани търговията – 18,0%, държавното управление – 9,1%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,4%, селското стопанство-5,8%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5,5%, строителството-5,1%, транспорта и административните и спомагателни дейности – по 4,7%  и др. Други 6 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 70% от започналите работа през август.

През месец август 135 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 42 по програми и мерки за заетост и 93 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1433 лица, като само  през август са сключени трудови договори с нови 115 безработни лица.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, реализирана по реда на ПМС 213/2021 г. По нея през месеца 196 работодатели са били одобрени за получаване на финансова подкрепа от държавата за запазване на заетостта на 4950 работили през юни и юли.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 517. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (45,1%), образованието (27,8%), строителството (7,0%), административните и спомагателни дейности (6,8%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: учител, шофьор, шивач, опаковач, машинен оператор производство на мебели, строител, общ работник, служител информация, служител запитвания, машинен оператор производство на тръби  и др.

Сподели: