В Русе ще бъде отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при работа

Регистрираната безработица в Русенска област през септември вече е под 5%

Време за прочитане: 2 мин.

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе продължи да се понижава и през септември достигна нова рекордно ниска стойност от 4,7 %. Снижението спрямо предходния месец е с 0,2 п.п., а спадът на годишна база е с 2,7 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември 2021г. е 4,7%.

Регистрираните  безработни от област Русе (Русе, Бяла и Ветово) през месеца са били 4861, което е със 149 лица по-малко от август. На годишна база се наблюдава намаление с 2803 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 20,1% /818 /,  следват общините Ценово –19,9% /354/ Борово – 19,4% /301/, Бяла – 11,9 % /571/, Две могили – 11,8% /403/, Сливо поле – 5,9% /201/, Иваново – 4,5% /131/ и най-ниско в Русе – 2,6% /2082/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от русенска област през месеца са се регистрирали нови 631 безработни лица. Освен тях, други 19 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.септември броят на започналите работа регистрирани безработни е 531, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 36,7%, следвани търговията – 19,7%, образование-14,7%, хотелиерството и ресторантьорството – 6,2%, държавно управление – 6%, транспорта–4,3%, административни дейности – 4%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 3,6%, строителството-3%, селското стопанство-2,6%,  и др. Други 6 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 69,5% от започналите работа през септември.

През месец септември 162 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 36 по програми и мерки за заетост и 126 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1561 лица, като през септември са сключени трудови договори с нови 128 безработни лица.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, реализирана по реда на ПМС 213/2021 г. С постановление на министерски съвет № 322 от 7 октомври 2021г. мярката е удължена до края на 2021г.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 517. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (57,8%), търговия (12,6%), образованието (12,2%), хуманно здравеопазване (6,2 %), административни дейности (3,1%), държавно управление (2,9%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: машинен оператор, техник-механик, електрокарист, склададжия, електромонтьор, общ работник, социален асистент, чистач, медицинска сестра, шлосер и др.

Сподели:

Още новини от деня