офис стрес работа бизнес документи

Регистрираната безработица в Русенска област остава ниска и през ноември

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе остава на рекордно ниско ниво от 4,8%.  Спадът на годишна база е с 2.0 п.п. Сравнението с края на ноември 2019 г. също сочи понижение – с 0,8 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през ноември 2021г. е също 4,8%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца са били 4891, което е с 61 лица повече от октомври и с 2070 или с 29,7% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово – 20,0% /355/,  следват общините Ветово –19,7% /802/, Борово – 18,9% /293/, Две могили – 12,3% /418/; Бяла – 12,2 % /588/, Сливо поле – 5,7% /195/, Иваново – 4,8% /138/ и най-ниско в Русе – 2,6% /2102/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от Русенска област през месеца са се регистрирали нови 739 безработни лица. Освен тях, други 9 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.ноември броят на започналите работа регистрирани безработни е 438, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост–30,8%, следвани от търговията–16,0%, хотелиерството и ресторантьорството–7,1%, транспорта-5,9%, професионалните дейности и научните изследвания-4,8%, строителството-4,6%.

Други 4 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В реалната икономика са устроени 65,5% от започналите работа през месеца.

През ноември 151 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 13 по програми и мерки за заетост и 138 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1849 лица, като през ноември са сключени трудови договори с нови 141 безработни лица.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината, а съвсем скоро бяха удължени и сроковете за подаване на документи по мярката за месеците ноември и декември. Общия брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура до 30.11.2021 г. (вкл.) е 282 за изплащане на компенсации на 5569 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 464. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (64,2%), здравеопазването и социалната работа (8,2%), търговията (5,6%), образованието (2,8%) и др.

Най-търсените професии са: шивач, машинен оператор, обслужващ магазин, опаковач, настройчик, апаратчик, манипулант, общ работник, гладач, строителен работник, продавач-консултант, санитар, медицинска сестра, акушерка, личен асистент.

Сподели: