риосв русе

Регистрирано е повишаване нивата на ФПЧ 2.5 микрона следобед в Русе

Нивата на фините прахови частици от 2.5 микрона (ФПЧ 2.5) леко са се повишили в ранния следобед днес в Русе по данни от АИС „Възраждане“. Макар, че нормата за този показател е средногодишна, при обичайни нива приблизително от около 15-20 микрограма на кубичен метър, към 13.00 часа днес показателите са достигнали до 30 микрограма.

Превишения на фини прахови частици от 10 микрона са регистирани и в периода 12-14 септември. Причината на повишаване нивата на този атмосферен замърсител е изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, което предпоставя преноса на емисии към Русе.

РИОСВ-Русе поиска съдействие от Областния управител на Русе да отправи официално запитване до румънските власти.

Сподели: