Редактиран е правилникът на Програма „Култура“ и е внесено предложение в Общинския съвет – Русе

Редактиран е правилникът на Програма „Култура“ и е внесено предложение в Общинския съвет – Русе.

На 27 януари бе проведена инициираната от „Българската фестивална асоциация“ фокус група в Русе с участието на русенски културни оператори и организации в изпълнение на проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“.

Обявен е конкурсът за учредената от Община Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ Национална  литературна награда „Елиас Канети“  за 2023 г.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Актуализиран е сайтът на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ за 2023 г.

Подготвена е информация за събитията от културния календар на Община Русе за  февруари.

Сподели: