Редица събития ще се състоят в Русенска област по повод Седмицата на пожарната безопасност

Редица събития ще се състоят в Русенска област по повод Седмицата на пожарната безопасност

Редица събития ще се състоят в Русенска област по повод Седмицата на пожарната безопасност

9 – 15 септември 2019 година

На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник. Тази година в дните от 9 до 15 септември ще се проведе традиционната „Седмица на пожарната безопасност”, която се отбелязва с множество прояви в цялата страна.В тази връзка от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, както и нейните териториални структури в региона, са предвидени различни инициативи.

Програма

10 септември, 09:00-17:00 часа

Провеждане на “Ден на отворените врати” – Посещение в сградите на ПБЗН от ученици и граждани и обсъждане на теми по пожарната безопасност.

Място: Районни служби ПБЗН и сектор „Специализирани оперативни дейности”

10 – 13 септември (вторник – петък), 09:30 – 12:00 часа

Обявяване на приемни с открити телефони за граждани за запитвания.

Място: Районни служби ПБЗН и сектор „Специализирани оперативни дейности”

РДПБЗН–Русе: 882 292, 882 226

Първа РСПБЗН-Русе: 882 368

Втора РСПБЗН-Русе: 882 393

РСПБЗН-Бяла:  0817 72775

РСПБЗН-Ветово: 08161 2875

РСПБЗН-Сливо поле: 08131 2897

РСПБЗН-Две могили: 08141 2038

Сектор СОД: 882 465 09

12 септември, 11:00-12:00 часа

Поднасяне на венци и цветя, отдаване почит пред паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари. Официално награждаване на служители.

Място: Първа РСПБЗН-Русе, гр. Русе, бул. “Трети март” № 23

Поканени са представители на местната изпълнителна власт, медиите, партньорски организации, доброволни формирования и др.

12 септември, 12:00-13:00 часа

Провеждане на срещи с ветерани и бивши служители от пожарна безопасност и защита на населението, граждани и журналисти Първа РСПБЗН-Русе, гр. Русе, бул. “Трети март” № 23

16 септември (понеделник), от 11:00 часа в гр. Русе,  пл. “Княз Александър Батенберг”

Демонстрация и атрактивно представяне на пожарна и спасителна техника,  оборудване и защитни средства за „Първия учебен ден“ от служители на РДПБЗН-Русе. 

14 септември – професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р България, датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

Съборът е свикан на 14 септември 1905 г. в София и работи до 18 септември. Разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатира се сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове.
По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание “Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се  осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30 те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и в наши дни за развитите европейски страни.

Днес Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР е националната специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия, при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия.

Сподели: