Резервоар край Копривец преминава в управление на Асоциацията по ВиК - Русе

Резервоар край Копривец преминава в управление на Асоциацията по ВиК – Русе

Общински съвет – Бяла даде днес своето съгласие за придобиване на правото на собственост върху ВиК актив и даване на съгласие за неговото преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Бяла) и оператора „ВиК” ООД- гр. Русе. Този резервоар не е искан от никого, поясни кметът на Община Бяла днес, но обслужвал селото.

Сподели: