Резултатите от археологическите проучвания на Средновековния Червен през изминалата 2020 година ще бъдат представени в сряда

Резултатите от археологическите проучвания на Средновековния Червен през изминалата 2020 година ще бъдат представени в сряда

Резултатите от археологическите проучвания на Средновековния Червен през изминалата 2020 година ще представи археологът Светлана Великова в сряда от 18 часа в Регионалния исторически музей – Русе. Проучената площ обхваща 70 кв. м. и се намира по протежение на главната улица на средновековния Червен. Разкрити са зидове, които маркират дворно пространство. В неговите предели към момента са проучени останките на сграда с жилищен характер. Територията се намира в съседство с некропола на Църква №16, проучван през изминалите три археологически сезони.Разкритите находки включват предмети от всекидневието – фрагментирани керамични съдове, токи, железни остриета на ножове. Откритата през 2019 година колективна находка от над 180 монети бе допълнена с още 10 броя, разположени в пределите на дворното пространство. Всички те принадлежат към ХІV век и бележат времето преди построяването на оградните зидове. В рамките на проучената жилищна сграда бе разкрито корито, издялано в скалната основа, рамкирано от четири отвора за дървена конструкция над него. То притежава белезите на други подобни съоръжения от проучените жилищни квартали в средновековния Червен, едно от които се намира в Епископската резиденция, разположена в непосредствена близост. Археологическите проучвания на Средновековния Червен бяха извършени от екип специалисти от Русе, Павликени и Сливен, както и от доброволци. Ръководител на проучването е Светлана Великова (Регионален исторически музей – Русе), а зам.-ръководител – Велина Жекунова. Научен консултант на разкопките е доц. д-р Деян Рабовянов от НАИМ-БАН.

Сподели: