Резултатите от специализирано обучение на администрацията на Окръг Гюргево и Област Русе представят утре

Време за прочитане: < 1 мин.

Утре ще се проведе заключително събитие по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръг Гюргево и Областна администрация Русе“. Ще бъдат отчетени изпълнените дейности по проекта, както и постигнатите резултати, касаещи развитието на трансграничния регион Русе – Гюргево.

Проектът е финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България, като водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Сподели:

Още новини от деня