Реконструкцията на пътя Русе – Кубрат продължава по график

Реконструкцията на пътя Русе – Кубрат продължава по график

Реконструкцията на пътя Русе – Кубрат продължава по график. През септември стартира рехабилитацията на близо 47 км от второкласния път ІІ-23 Русе – Кубрат, финансирана по ОП „Региони в растеж“.

За по-бързото  реализиране на проекта трасето е разделено на два лота – 32 и 33.

В лот 33 е 25,2-километровият участък, който започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при пресичането с второкласния път II-49 Кубрат – Разград. При 31-ви км на път II-23 ще се изгради кръстовище,  с което ще се осигури достъп до кариерата край с. Тетово. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобряване на отводняването, възстановяване на банкетите и бордюрите, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови ограничителни системи и пътни знаци. Ще бъде обновен и мостът при 23-ти км, в района на с. Тетово, който е с дължина 41 м. На съоръжението ще се извърши подмяна на хидроизолацията, ще се положи нова асфалтова настилка, ще се подобри отводняването, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Лот 32 е 21,5-километровата отсечка, която започва от кръстовището с първокласния път I-2 Русе – Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока с. Тетово. Проектът предвижда изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъде подобрено отводняването на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите. Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Досега дейностите в лот 32 се извършваха без да се спира изцяло трафикът. От средата на февруари ремонтът навлезе в следващ етап, който наложи ограничение на движението в участъка от Русе до Ново село за обновяване на надлеза над жп линията Русе-Варна. На съоръжението ще бъдат подменени хидроизолацията, фугите, ще се положи асфалтова настилка, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Обходните маршрути са:

  • за МПС до 3,5 тона от село Червена вода и квартал „Образцов чифлик“ до Русе движението се пренасочва по общинската пътна мрежа през с. Николово;
  • за МПС над 3,5 тона трафикът ще преминава по път I-2 Русе – Разград, от там по общинската пътна мрежа през селата Бъзън, Ястребово, Семерджиево, Ново село и Кубрат. МПС над 3,5 тона, пътуващи за с. Червена вода, ще се отклоняват при с. Семерджиево по третокласния път III-2302.

Необходимо е шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно пътната сигнализация.

сн. Архив

Сподели: