площад в Сливо поле

Реконструкцията на централния площад в Сливо поле ще бъде обект на обществено обсъждане

Обществено обсъждане ще се проведе на 21 декември от 15:30 часа в залата на Общински съвет в Община Сливо поле- ПУП за Реконструкция и благоустрояване на централен площад УПИ I- 243, кв 58.

Сподели: