Рекорден брой чуждестранни студенти посреща Русенският университет по програма ЕРАЗЪМ+

През академичната 2023/2024 година Русенският университет посреща 164 студенти от чужбина, които се обучават за един или два семестъра. Това е рекорден брой в сравнение с предходните академични години. През изминалата 2022/2023 чуждестранните студенти бяха 142, а през академичната 2021/2022 техният брой беше 151.

През зимния семестър на академичната 2023/2024 студентите бяха 62 от 8 държави, а през текущия се очакват за обучение 102-ма чуждестранни студенти от 34 университета от 17 страни. Повече от половината – 61 ще се обучават във Факултет Електротехника, електроника, автоматика, а останалите – в другите факултети и във филиал Силистра.

Чуждестранните студенти ще бъдат приветствани от ръководството на университета на 07.03.2024 г. в зала 2.101 в 15 часа.

12 от студентите са тук от зимния семестър и ще се обучават цяла година. 6 студенти от тези, които бяха само за зимния семестър, решиха да удължат своята Еразъм мобилност с още един семестър. Интересен е фактът, че Еразъм студенти в предишни академични години избират да се върнат отново – това са 8 студенти от Румъния, Турция и Молдова. Най-голямата група от студенти от един университет е от ЕСЕ – Париж, Франция – 12 студенти през зимния семестър и 20 студенти през текущия. Най-голямата група от една държава са студентите от Испания – през зимния семестър бяха 25 на брой, които идват от 7 университета, а сега са 19 студенти от 6 образователни институции.

Сподели: