В Русе ще бъде отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при работа

Рекордно ниско остава равнището на регистрирана безработица в Русенска област през декември

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе остава на рекордно ниско ниво от 4,7%.  Спадът на годишна база е с 2.1 п. п. Сравнението с края на ноември 2021 г. също сочи понижение – с 0,1 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2021г. е 4,8%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца са били 4878, което е с 13 лица по-малко от ноември и с 2097 или с 30,1% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово –19,7% /801/,  следват общините, Ценово – 19,6% /348/,Борово – 18,5% /287/, Две могили – 12,5% /427/; Бяла – 12,3 % /592/, Сливо поле – 5,7% /193/, Иваново – 4,7% /135/ и най-ниско в Русе – 2,6% /2095/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от Русенска област през месеца са се регистрирали нови 666 безработни лица. Освен тях, други 12 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.декември броят на започналите работа регистрирани безработни е 466, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост–29,4%, следвани от държавно управление-24,2%, търговията–13,6%, селско стопанство и професионални дейности и научните изследвания по 4,4%, хотелиерството и ресторантьорството – 4,2% и др.

Едно лице от групата на заетите също е намерило своето ново работно място чрез бюрото по труда. В реалната икономика са устроени 57% от започналите работа през месеца.

През декември 2021 година безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 98 по програми и мерки за заетост и 103 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1956 лица, като през декември са сключени трудови договори с нови 107 безработни лица.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината, а съвсем скоро бяха удължени и сроковете за подаване на документи по мярката за месеците ноември и декември. Общия брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура до 31.12.2021 г. (вкл.) е 288 за изплащане на компенсации на 5579 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 278. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (71%), търговията (8%), държавно управление (6,1%), образование (4,3%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинен оператор, машинен оператор-шиене на кожени изделия, работник в промишлеността, специалист качество, мебелисти, зареждач, сортировач, апаратчик химически процеси, гладач, медицинска сестра, личен асистент, сезонен работник горско стопанство, общ  работник и др.

Сподели: