ректори подпис русе

Ректорите на Военна академия „ Г. С. Раковски“ София и Русенски университет „Ангел Кънчев“ подписаха меморандум за сътрудничество през предстоящите пет години

Днес, 16 юли 2020 година, в заседателната зала на Ректората на Русенския университет ректорите на Военна академия „Г.С.Раковски“ ген . Груди Ангелов и Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф.д.т.н. Хр. Белоев, подписаха меморандум за сътрудничество между двете висши училища през следващите 5 години.

На събитието от страна на ВА присъстваше пом. ректорът доц. Мария Фъртунова, а от страна на РУ бяха Зам. ректорът по учебната работа проф. Пламен Кангалов, Зам. ректор проф. Десислава Атанасова, Зам. ректор по научно изследователската работа проф. Диана Антонова и гл. секретар на РУ доц. Таня Грозева.

От 2014 година е сътрудничеството между Русенския университет и Военна академия. През 2015 година тези отношения се официализират, чрез подписване на договор за сътрудничество и съвместна дейност, който изтича 2020 година. С днес подписаният меморандум се продължава договора за сътрудничество.

В рамките на договора между двете висши училища има реализирани много съвместни дейности, като съвместно обучение в областта на национална сигурност по бакалавърска и магистърска програми, които и в момента се реализират.

През последните месеци ръководствата на двете висши училища доуточняват бъдещите си съвместни проекти, заключаващи се в няколко магистърски програми. Темите им ще бъдат със сигурност в области като:

  • в областта на логистичните мрежи – транспорт,
  • противодействие на радикализма и тероризма,
  • сигурност на информационните потоци и мрежи т. е. киберсигурност,
  • мениджмънт на сигурността

Благодарение на широкият профил, който има РУ и спецификата на ВА, обучението в двата университета ще може да се допълва и надгражда.

Все още се обсъжда въпросът за въвеждането на нова бакалавърска програма, както в Русенския университет, така и във ВА – Мениджмънт на извънредните ситуации, по която се предвижда да има прием на студенти още от следващата година.

Ген. Груди Ангелов изрази своето задоволство от съвместната работа между двете висши училища. Той уточни, че по новата бакалавърска програма „Мениджмънт на извънредните ситуации“ студенти ще се приемат и в двата университета. При обучението между двата университета ще се извършва и обмен на преподаватели.

Срещата приключи с подписването на меморандума.

ректори подпис русе 1
Сподели:

Още новини от деня