Ректорското ръководство се срещна с председателя на Съвета на настоятелите на университета д-р Боряна Манолова

Ректорското ръководство се срещна с председателя на Съвета на настоятелите на университета д-р Боряна Манолова

Днес, 26 април 2024 г., ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов и председателят на Общото събрание акад. Христо Белоев – почетен ректор на университета се срещнаха с инж. д-р Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна. В срещата участва и кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков. От март 2024 г. инж. д-р Манолова е избрана за Председател на Съвета на настоятелите на Русенския университет и това е първото й гостуване в университета след избора.

Г-жа Манолова информира ръководството за това, че са приети нови Правила за работа на Съвета на настоятелите, както и за обсъдените от Съвета основни въпроси, свързани с развитието на Русенския университет.

Днешният разговор протече в делова и приятелска атмосфера, като бяха обсъдени акценти от проекта за бюджет на университета за 2024 г., проектите на заявките и предложенията за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване.

Относно Годишния доклад за състоянието на университета, както и Годишния доклад с финансовите и натуралните показатели за 2023 г., г-жа Манолова изтъкна своето задоволство от разумната политика, водена от досегашното ръководство за утвърждаване на университета като водещ университет в националното образователно пространство и в Дунавския регион, осигуряващ високо качество на обучение на студентите и докторантите, както и научно и кадрово развитие на преподавателския състав.

Ректорът проф. д-р инж. Пламен Кангалов се спря на основните задачи за реализиране на стратегическите приоритети на университета, съгласно приетата през 2024 г. Мандатна програма за дейността на академичното ръководство до 2027 г. Той изтъкна, че основните усилия сега са свързани с пускането в експлоатация на новия изследователски корпус, което ще подпомогне развитието на образователната и научната инфраструктура и утвърждаването на университета като база за ефективна научноизследователска, развойна и внедрителска дейност и развитие на научния потенциал.

Г-жа Манолова пожела на новото ректорско ръководство и на академичната общност успехи през настоящата 2024 година, както и воля и енергия за изпълнение на Политиката за развитие на Русенския университет за затвърждаване на получената за три поредни години максимална оценка, което е изключително високо признание от Министерството на образованието и науката за работата на Русенския университет във всички дейности и направления.

Сподели: