Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев откри изложба „Устойчива мода и дизайн в страните на Вишеградската четворка“

Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев откри изложба „Устойчива мода и дизайн в страните на Вишеградската четворка“

Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн, откри изложба „Устойчива мода и дизайн в страните на Вишеградската четворка“ във фоайето на ректората на Русенския университет. Изложбата е предоставена е от Чешки център и Институт Лист/Унгарски културен институт. Отговорността и устойчивостта от ден на ден придобиват все по-голяма значимост. В страните на Вишеградската група (V4) все повече хора се опитват да намалят влиянието си върху планетата и в резултат на това се увеличава броят на модните компании с етични и устойчиви правила на функциониране, които се опитват да посрещнат нуждите и да променят модната индустрия към добро.С настоящата изложба можете да видите 24 устойчиви модни и дизайнерски марки от страните на Вишеградската група: Чехия, Унгария, Полша и Словакия. Те са се нагърбили със задачата да проектират и произвеждат продуктите си в съответствие с идеята за устойчивост: използват естествени материали, търсят екологични и иновативни алтернативи, използват рециклирани и/или преработени материали, работят на местно ниво и се опитват да постигнат безотпадъчно производство с фокус и върху социалното въздействие.

Сподели: