Ректорът на Русенския университет участва в обсъждането на проекта на национална карта на висшето образование

Ректорът на Русенския университет участва в обсъждането на проекта на национална карта на висшето образование

Днес във Великотърновския университет представители на Висшите училища от Северна България обсъждат проекта за национална карта на висшето образование /НКВО/. Обсъждането е по инициатива на Асоциацията на университетите от Северна България/АУСБ/, на която ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. Христо Белоев е председател, КНСБ и Отворено общество. Картата определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната и търсенето от страна на бизнеса на кадри. Картата е проектирана като динамичен документ, като в нея е заложена методика за позициониране на професионалните направления и ВУ в страната. На база на тази карта ще се провеждат политики за развитие на висшето образование.

Убеден съм че днес ще направим предложения, които ще бъдат в посока на подобряване на качеството на висшето образование, заяви чл. кор. Белоев.

Сподели: