Ректорът на Русенския университет участва в заседание на Съвета на ректорите и работна среща с министъра на образованието и науката

Ректорът на Русенския университет участва в заседание на Съвета на ректорите и работна среща с министъра на образованието и науката

Днес, 26 октомври 2021 г., в УНСС, се проведе заседание на Съвета на ректорите и работна среща с министъра на образованието и науката акад. Николай Денков. Обсъдени бяха въпроси за: – Сovid пандемията и обучението на студентите;- изследователските университети и създаване на университетски мрежи;- обучението на докторанти;-обучение и изследвания в интердисциплинарни области;-бюджета за 2022 година;-други въпроси. От името на ректорите на висшите училища ректорът на Русенския университет чл. кореспондент проф. дтн DHC Mult инж. Христо Белоев благодари на министър Денков за изключително ползотворния диалог.

Сподели: