Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“

Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“

Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“

Днес ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“.

В събитието взеха участие преподаватели от филиалите на Русенския университет в Разград, Силистра и Видин, директори и учители от професионални гимназии, както и преподаватели от Националния университет по хранителни технологии в Киев.

Лекторът проф. д-р Ангел Смрикаров атрактивно представи новия образователен модел, който да бъде следван – смесеното обучение.

 В дискусията, след презентацията се включиха акад. Петър Кендеров от БАН, проф. Румен Трифонов от Техническия университет София, доц. Диана Железова от Филиал – Силистра, проф. Станка Дамянова от Филиал – Разград, инж. Нешка Христова – Директор на Национална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в Разград. Доц. Олексий Губеня от Националния университет по хранителни технологии в Киев благодари за поредната възможност да участва със свои колеги в онлайн семинари на Русенския университет.

Проф. Белоев отбеляза, че натрупаният съвместен опит ще даде възможност да  се прилага и традиционното и дистанционното обучение, което е в унисон с новите потребности на младите хора. Русенският университет популяризира много успешно своята политика и стратегия за адаптиране на обучението към дигиталното поколение. Проф. Белоев подчерта в края на семинара, че иновационните образователни технологии и занапред ще бъдат водещи и заедно със своите партньори, Русенският университет ще трасира пътя за утвърждаването на новите образователни модели.

Сподели: