Ректорът на Таджикския технически университет "акад. М.С.Осими" изпрати благодарствено писмо до ректора на Русенския университет

Ректорът на Таджикския технически университет „акад. М.С.Осими“ изпрати благодарствено писмо до ректора на Русенския университет

Ректорът на Таджикския технически университет "акад. М.С.Осими" изпрати благодарствено писмо до ректора на Русенския университет

Днес, 1 април (сряда), 2020 г., ректорът на  Таджикския технически университет „акад. М.С.Осими“ изпрати благодарствено писмо до ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, във връзка с плодотоворното сътрудничество между двете институции по проекти, подпомагащи адаптацията на образованието към дигиталното поколение, както и с предоставената възможност за открито използване на ресурсите на виртуалната библиотека, създадена от русенското висше училище.

Писмото гласи:

До чл.-кор. на БАН проф.д.т.н. Христо Белоев,

Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Таджикският технически университет „акад. М.С.Осими“ изразява своята искрена благодарност и дълбоката си признателност към Вас и целия професорски преподавателски състав на вашия университет за поддръжката и плодотворното сътрудничество в рамките на проекта Еразъм+ „HiEdTec“ и проекта Развитие на висшето образование в Република Таджикистан „Усъвършенстване на висшето техническо образование чрез внедряване на иновационни технологии по опита на европейските университети“. Посочените проекти подпомагат адаптацията на системата на образованието към дигиталното поколение чрез масовото и ефективно използване на ИКТ-базираните информационни образователни технологии и дидактическите модели.

Искаме да ви изразим особена благодарност за организирания тренинг за нашите сътрудници във вашия университет и за вашата инициатива за откриване на виртуална библиотека на Русенския университет с материали в областта на иновационните образователни технологии за всички университети от Централна Азия.

Каним ви да посетите нашия университет във всяко удобно за вас време. Желаем на вашия университет творческа енергия и настойчивост в достигането на поставените цели, успехи във всички начинания и успешна реализация на всички набелязани цели. Желаем ви мир и благополучие.

С уважение:

Ректор /п/ Одиназода Х.О.

Сподели:

Още новини от деня