Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев проведе работна среща с представители на ръководния състав на Русенския университет

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев проведе работна среща с представители на ръководния състав на Русенския университет

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, 1 декември (вторник) 2020 г.,  ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев проведе работна среща с представители на ръководния състав на Русенския университет. С оглед спазването на мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19, в заседателната зала присъстваха проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, проф. д-р Пламен Кангалов, зам.-ректор по учебната работа, проф. д-р Диана Антонова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение и доц. д-р Таня Грозева, главен секретар.   Събитието се проведе онлайн на електронната платформа на университета, като участниците в него надвишиха броя от 240 души. Работната среща продължи повече от 90 минути и приключи изключително ползотворно.

Бяха обсъдени текущи въпроси. Първата тема, която представи ректорът беше относно споразумението, подписано между министъра на образованието и науката, Съвета на ректорите и синдикалните организации на 25 ноември 2020 г. В Споразумението се договарят нови стартови заплати за асистенти, главни асистенти, доценти и професори, като висшите училища се ангажират да предприемат реформи.

Други въпроси, които бяха поставени са: Политиката за развитие на Русенския университет /утвърдена от министъра на образованието и науката/ и изпълнение на задачите по приетата от Академичния съвет Програма за изпълнение на Политиката за развитие на университета; актуализиране на Наредбата за заетостта на преподавателите; подготовката на нови нормативни документи.

По време на срещата беше обсъдена и организацията на работния и учебния процес, съгласно изискванията, заложени в новата заповед на министъра на здравеопазването. Бяха взети решения за приключване и заверка на зимния семестър – онлайн, за провеждане на изпитната сесия – онлайн и за началото на летния семестър.

Сподели:

Още новини от деня