път II-51 Копривец – Попово

Ремонтирани са над 17 км от път II-51 Копривец – Попово

Ремонтирани са над 17 км от второкласния път II-51 Копривец – Попово (от 30-ти до 47-ми км). Инвестицията е за 10,5 млн. лв. с ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. 17-километровият участък, който не е ремонтиран от 12 години, е с нова асфалтовата настилка и хоризонталната маркировка. Предстои монтирането на мантинелите и пътните знаци. Участъкът започва при изхода на гр. Попово, преминава покрай селата Ковачевец и Водица, и завършва в района на язовир Бойка на територията на област Търговище. Второкласният път свързва областите Русе, Велико Търново и Търговище и е най-кратката връзка между градовете Бяла, Попово и Търговище.

Превантивният ремонт е изпълнен от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Търговище.

Сподели: