Ремонтират се детска и стрийт фитнес площадка в кв. „Чародейка Юг“

Община Русе има сключен договор по ЗОП с фирма за ремонт на детски, спортни и фитнес площадки, парково оборудване и елементи на градската среда. Контрол за изпълнение на договора се извършва от служител в отдел „Екология“ на Община Русе. Ежегодно Община Русе възлага по реда на ЗОП изготвяне на доклади от лицензиран орган за състоянието на детските площадки в Община Русе. За установяване състоянието на детските площадки в Русе се извършват регулярни обходи с цел маркиране на проблеми за отстраняване. Оказва се, че нуждата от ремонтни дейности се провокира най – вече от вандалски прояви.

През месец юни тази година са извършени ремонти на детска площадка, находяща се между блоковете 203 и 204, както и тази между блоковете 209 и 212 в ж. к. „Чародейка Юг“. Понастоящем се ремонтира детската площадка до блок 207 и фитнес площадката на улица „Тодор Икономов“.

Това съобщи днес зам. – кметът на Община Русе Наталия Кръстева.

Сподели:

Още новини от деня