ЕНЕРГО-ПРО ток електричество

Ремонти за над 330 000 лева в подстанции и възлови станции извършва ЕНЕРГО-ПРО в Русенска област

Време за прочитане: < 1 мин.

Електроразпределителното дружество в Североизточна България извършва планова рехабилитация на подстанция Русе – Център, в която ще бъде обновена елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV. Проектът е на стойност 200 000 лева и ще повиши сигурността на електрозахранването на близо 15 000 клиенти.

По-рано тази есен ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извърши ремонтни дейности за над 53 000 лева в подстанция Тетово, област Русе. Подменени бяха шинни ножови разединители към мостов прекъсвач в уредба 110кV. Подмяната осигури по-надеждно електроснабдяване на 1500 жители на селото.

До края на годината предстои да бъдат вложени още 80 000 лева в подмяната на прекъсвачи и монтаж на цифрови релейни защити във възлова станция Сеново. Ще бъдат подменени маслените прекъсвачи с нови вакуумни прекъсвачи, които са по-надеждни и съобразени с най-строгите екологични норми. Монтираните цифрови релейни защити ще подобрят селективността на изключване на съоръженията и ще намалят броя на смущенията в електрозахранването на клиентите в района. Ще бъде въведена в експлоатация и система за телеуправление и сигнализация, чрез която се извършва мониторинг на съоръженията и дистанционното им превключване от „Център за управление на мрежата“.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи инвестира над 330 00 лева в обновяване на подстанции и възлови станции в Русенска област като част от програмата на дружеството за рехабилитация на съоръженията от електроразпределителната мрежа през 2017 г.

Сподели:

Още новини от деня