Ремонт на железния път преустановява движението на ППС до ПГСС „К. А. Тимирязев“ на 25 май

Във връзка с извършване на планов ремонт на железния път в гара Две могили е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през железопътен прелез на км 47+610 (прелезът до ПГСС „К. А. Тимирязев“) за времето от 09:00 часа до 15:00 часа на дата 25.05.2021 година.

Сподели: