Ремонт на мост в Червен ще позволи възстановяване движението по него

Каменно – кивгирен мост по ул. „Стефан Караджа“ в село Червен е увреден при интензивните валежи. Поради падането им в кратко време е увредена сериозно асфалтовата настилка и са се образували дупки, някои от които с дълбочина 80 – 90 см. Стеснена е ширината на пътното платно. Улицата е стръмна, като има свлечени камъни, чакъл и асфалт. Преминаването на хора е затруднено, а на МПС – невъзможно. Водата е преляла над бетоновия предпазен парапет на моста. Това е довело до пропадане на едното крило на мостовата конструкция. Община Иваново е кандидатствала пред МКВПМС за целеви средства и при одобрено финансиране парите ще се възстановят. Сега от бюджета се дават 11 хил. лева.

Сподели:

Още новини от деня