Ресторант в центъра на Русе ще бъде запечатан за 10 дни

Административен съд – Русе измени по жалба на „Нирвана 2014“ ДЗЗД, ЕИК176781556, със седалище гр. Русе,ул.“Христо Г.Данов“ №4, представлявано от управителя И.Д.Т. Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 255 – ФК/17.07.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант, находящ се в гр. Русе, ул.“Христо Г.Данов“, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъпа до него за срок от 14 дни, като намалява срокът на мярката на 10 дни.

На 16.07.2019 г., в 14.30 часа, служители на НАП – Варна извършили проверка на горепосочения обект, стопанисван от търговеца. Проверяващите установили, че при извършена от тях контролна покупка на обща стойност 28.61 лв. не е издадена фискална касова бележка от наличното и работещо в обекта фискално устройство.

Резултатите от проверката били материализирани в Протокол за извършена проверка № 0306539 от 16.07.2019 г. Във връзка с констатациите при проверката било прието, че е извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, поради което със ЗНПАМ № 255 – ФК/17.07.2019г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – ОПР-16 от 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на  търговски обект“ – ресторант, находящ се в гр. Русе, ул.“Христо Г.Данов“, както и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

Сподели:

Още новини от деня