съдебна палата русе съд прокуратура

Решението на Окръжен съд – Русе, с което е присъдено обезщетение за счупен крак, е потвърдено изцяло

Решението на Окръжен съд – Русе, с което е осъден Ю. Р. да плати на И. Й. 25 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, бе потвърдено от по-горната инстанция и влезе в законна сила.

На 05.06.2017г. около 17 ч. 57-годишният тогава Ю. Р. отишъл пред блока на ищеца и по телефона му казал да слезе, за да изяснят влошените си отношения. При идването на 50-годишния И. Й., ответникът го блъснал с ръце. Вследствие на това, пострадалият отстъпил крачка назад, предпазвайки се едновременно от удар в паркирал микробус и от спъване в бордюра. Тежестта на тялото му останала само върху десния му крак, който не успял да понесе натоварването, изкривил се в колянната става и се счупил латералния кондил на дясната голямопищялна кост. В „Спешно отделение“ крайникът бил имобилизиран с шина. Лекарите обяснили на ищеца, че счупването е сложно и тежко, поради което се налага оперативна интервенция и поставяне метална остеосинтеза за правилното позициониране и зарастване на костта. Тъй като имплантът струвал 1 200 лева и не се заплащал от здравната каса, поради липсата на средства, И. Й. не успял да се подложи на операция. За причинената по непредпазливост средна телесна повреда Ю. Р. бил осъден на наказание пробация, а И. Й. поискал от Окръжен съд – Русе виновникът да му изплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди.  

Състав на Окръжен съд – Русе съобрази, че болките и страданията на ищеца не се ограничават само до изживените в момента на счупването на крака и последвалия дълъг период на медицински манипулации и лечение, а продължават и към момента, като спонтанно възстановяване не се предвижда. От показанията на свидетел и заключението на съдебно-медицинската експертиза се установява, че вследствие на повредата И. Й. още изпитва затруднения с придвижването си и му предстои операция за смяна на колянна става. Според съда, искът е доказан и претенцията следва да се уважи в размер на 25 000 лв., ведно със законната лихва, както и разноските по делото.

Това решение е било обжалвано от ответника с мотив, че обезщетението е прекомерно, като не е отчетено съпричиняване и, че с отказа си от стационарно лечение и операция, И Й. е допринесъл за непълното възстановяване от счупването. Тези доводи са приети от Апелативния съд за неоснователни. Според въззивните магистрати,  определеният от Окръжен съд – Русе размер на обезщетението е справедлив, а съдебният акт е правилен и законосъобразен.

Решението на Окръжен съд – Русе вече е окончателно.

Сподели: