РЗИ – Русе отбелязва Световния ден на водата

РЗИ – Русе  отбелязва Световния ден на водата с конкурс за есе на тема „Водата- извор на живот” в ОУ „Васил Априлов”. На 22.03.19 г. експерти от РЗИ- Русе ще наградят с предметни награди и връчат грамоти на отличените ученици в конкурса.

Здравно-образователни мероприятия посветени на Световния ден на водата се провеждат ежегодно през месец март в детските и учебни заведения в Област Русе.

Темата на Световния ден на водата 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е важен!“. Днес милиарди хора по света все още са лишени от достъп до питейна вода – в домовете им, в училищата, на работните им места, във фермите, и т.н. – хора, които ежедневно  се борят за своето оцеляване и развитие. „Питейна вода е съкратеният израз за „услуги за безопасно управление и снабдяване с питейна вода“, т.е. осигуряване на свободен и лесен достъп до питейна вода, която може да се използва неограничено без опасност от замърсяване. Достъпът до вода е в основата на общественото здраве и следователно е от решаващо значение за  устойчиво развитие, постигане на стабилно и проспериращо общество. Като глобално общество ние не можем да вървим напред, докато толкова много хора все още живеят без свободен и непрекъснат достъп до питейна вода.

През 2010 г., ООН призна „правото на достъп до безопасна и чиста питейна вода и канализация като човешко право, което е от съществено значение за живота и за упражняване на всички човешки права“

Това дава право на всеки, без дискриминация, на лесен и свободен достъп до достатъчна, безопасна, непрекъсната, на достъпни цени вода за лични и домакински нужди – което включва вода за пиене, лична хигиена, пране, готвене, почистване.

Много хора нямат достъп до безопасна вода по много и различни причини. Сред основните дискриминативни причини, поради които някои хора са в особено неблагоприятно  положение що се отнася до достъпа до вода, са:

– пол;

– раса, етническа, религиозна и рождена принадлежност, каста, език и националност;

– инвалидност, възраст и здравен статус;

– имущество, местоживеене, икономически и социален статус.

Други фактори – като влошаване на състоянието на околната среда, климатични промени, демографски растеж, конфликти, принудително разселване и миграционни процеси – могат също да окажат непропорционално влияние върху достъпа до вода на засегнатите малцинствени групи.

 КЛЮЧОВИ ФАКТИ

– 2.1  милиарда хора живеят без достъп до  питейна вода в домовете си;

– едно от четири училища нямат достъп до безопасна питейна вода, като в този случай учениците стоят жадни или пият вода от незащитени и несигурни източници;

– всеки ден над 700 деца под 5-годишна възраст умират от диария, причинена от мръсна вода или липса на пречистване;

– в световен мащаб 80 % от хората, използващи нечиста вода за пиене и незащитени водоизточници, живеят в селски райони;

– в 8 от 10 домакинства жените и младите момичета пренасят от външни източници вода, поради липса на такава в домовете им;

– над 800 жени умират всеки ден от усложнения по време на бременност или раждане;

– за 68,5 милиона души, принудени да напуснат домовете си, достъпът до питейна вода е проблемен;

– близо 159 милиона души черпят вода за пиене от повърхностни и необезопасени води (например езера или потоци);

– близо 4 милиарда души – почти две трети от световното население – са се сблъскали с тежък недостиг на вода за поне един месец през годината;

– 700 милиона души в света биха могли да бъдат преселени поради влошаване на положението с  недостига на вода до 2030 г.;

– по-богатите обикновено имат достъп до услугите за водоснабдяване, канализация и хигиена от високо ниво, често на много ниски цени, докато бедните хора плащат много по-висока цена за подобно или по-ниско качество на услугата.

Сподели:

Още новини от деня